برای مهدی موسوی و فاطمه اختصاری

12108743_764282383701298_4640444297390138537_n

نام اولی: سید مهدی موسوی

نام دومی: فاطمه اختصاری

حکم اولی: 9 سال زندان 99 ضربه شلاق

حکم دومی: 11 و نیم سال زندان 99 ضربه شلاق

جرم اول: شعر

جرم دوم: اندیشه

جرم سوم: هنر

جرم چهارم: ذهن متفاوت

جرم پنجم: مداحی نکردن

@mrhalloo
شعر زیر را تقدیم به این دو شاعر دگرانديش می کنم:

هر چه لب دوخته تر شد شاعر

شعر او سرخ تر و خونین تر

آن صدایی که به زندان حبس است

اکو بردارد و آهنگین تر

هر چه شلاق به پشتت بزنند

پوستت زبرتر و رویین تر

چشم بندی به دو چشمت، اما

چشم دل روشن و واقع بین تر

دور اندیشه کشیده دیوار

ذهن و اندیشه تو شاهین تر

[موسوی] نام تو این جرم بس است

جرم از این نشود سنگین تر

آن کسانی که برای سکه

سرشان پیش ستم پایین تر

هر قدر قامتشان خم بشود

راست تر می شوم و قزوین تر

کنج زندان به خودش هالو گفت

حبس همراه شما شیرین تر

…………………………………محمدرضا عالی پیام – هالو

‪#‎mrhalloo‬
زندانیان سیاسی بند دو زندان رجایی شهر نیز همدردی خود را با این دو شاعر اعلام کردند .
فرید آزموده -علیرضا فرهانی- بهزاد ترحمی- رضا کاهه- ایرج حاتمی- علی اکبر باغانی – اسعد- (بهنام ابراهیم زاده)

https://telegram.me/mrhalloo

ایشالا خیره!

والا ما که ماهواره نداریم ولی اونایی که دارن میگن تو سریال حریم سلطان شاه به هر زنی که نظر سوء داشته باشه یه دسمال بنفش میده دستش. تا قبر آآآآ. اینو که شنیدم به هو قلبم هرّی ریخت پایین. میگم نکنه . . استغفرلا. بر شیطان لعنت با این ذهن شکاک. ایشالا خیره. (هالو)

والا ما که ماهواره نداریم ولی اونایی که دارن میگن تو سریال حریم سلطان شاه به هر زنی که نظر سوء داشته باشه یه دسمال بنفش میده دستش.
تا قبر آآآآ. اینو که شنیدم به هو قلبم هرّی ریخت پایین. میگم نکنه . .
استغفرلا. بر شیطان لعنت با این ذهن شکاک. ایشالا خیره.
(هالو)

اینم از شیطنت مهدی فرشی عزیز!

امروز با جناب عالی پیام به دیدار خانم ستوده رفتیم بعد جناب عالی پیام بنده را به خانه خود دعوت کرد من هم که پروووو فوری قبول کردم از همون دم در معلوم بود خونه جناب عالی پیام هست باور نمیکنید عکس مشاهده بفرمایید متوجه میشید

امروز با جناب عالی پیام به دیدار خانم ستوده رفتیم بعد
جناب عالی پیام بنده را به خانه خود دعوت کرد من هم
که پروووو فوری قبول کردم از همون دم در معلوم
بود خونه جناب عالی پیام هست باور نمیکنید عکس
مشاهده بفرمایید متوجه میشید/م.فرشی