آس و پاس – جا مهر

آس : سلام حاجی مبارکه
پاس: قربون شما چی مبارکه ؟
آس: این جا مهر پیشونیتون.
پاس: ای بابا اینو که خیلی وقته دارم.
آس: والا تا قبل از حکم مدیرکلی که نداشتین . تو این هفته سبز شد.
پاس: تو هم سر به سر ما می ذاری ها، بود، جامهر خفیه بود جلیه شد.
آس: حاجی خیلی وقته این برا من سواله که این جا مهر از کجا پیدا می شه ؟
پاس: احمق خب معلومه در اثر نماز خوندن پیشونی پینه می بنده دیگه.
آس: به جدت قسم حاجی، پدر من 85 ساله داره نماز می خونه یه رکعتشم هم قضا نشده، هنوز از اینا نداره، موندم شما که سی و پنج سالته چجوری پینه می بنده.
پاس: حالا تو هم بند کردی به ما
آس: نه والا، خب سواله دیگه، تو ذهن آدم شکل می گیره، مثلن این که خانوما هم اندازه‌ی آقایون نماز می خونن، پوستشونم لطیف تره، اونا چرا جا مهر تو پیشونیشون ندارن.
پاس: دیدی گاف دادی، اونا ماهی ده روز نمی خونن
آس: خب، همون ماهی بیست روز این قده که باید ببنده، حالا اون هیچی، سنی ها که عوض 17 رکعت ما روزی سی چهل رکعت نماز فرض و سنت می خونن پیشونی اونا چرا پینه نمی بنده؟
پاس: واسه این که اونا سرشونو رو مهر نمی ذارن
آس: حالا اینو ولش، من دیدم که خیلی از این نمازخونا دو تا مهر می ذارن یکی واسه پیشونی، یکی واسه نوک بینی، چرا دماغشون پینه نمی بنده؟
پاس: واسه این تو معلون شیطون بره تو جلدت و به خدا پیغمبر شک کنی.
آس: آها راستی گفتی پیغمبر یادم افتاد، حاجی، پیغمبر هم جا مهر داشت؟
پاس: برو تا با همین مهر نکوبیدم تو مغزت
آس: حاجی من واسه خودتون می گم که تا وزیر وکیل می شین جا مهر تو پیشو نیتون سبز میشه، همین کارا رو می کنین هی سوژه می دین دست هالو.
پاس: هالو دیگه کدوم خریه؟
آس: هالو همون خریه که گفته:
ای که جای مهر تو چون گاو پیشانی سیاه روی اعصابم نرو بد جور قاطی می کنم

 

دنلود کلیپ 145افاضات آقای هالو