رمضان

رمضان رفت و من سر سفره
هی از افسوس اشک می ریزم
تا نبخشد خدا گناهم را
از سر سفره بر نمی‌خیزم
بعضی ها همچین عید فطر به آدم تبریک می‌گن انگار سی روز تموم روزه گرفتن. به هالو گفتن اگه روزه تو بخوری برا هر روز باید سی روز روز بگیری. گفت خب اون سی روزم می‌خورم. والا
(هالو)