دوباره زلزله :/

536986_321167711346103_2099935058_nعزیز دلم
می دونم به چی فکر می کنی.
تو هم مثه من داری فکر می کنی چرا ما، چرا این جا؟
تو هم لابد داری توی دلت میگی خدایا این قدر قدرتت رو به رخ ما نکش. زلزله هاتو ور دار ببر اون جا هایی که بلدن خونه ضد زلزله بسازن. ببر اون جاها که می دونن چه جوری با حوادث غیر مترقبه مقابله بکنن. ببر اون جا ها که مدیرای عاقل و باکفایت دارن. ببر اون جا ها که کمک های مردمی و جهانی رو نمی برن تو بازار بفروشن.
خدایا بذار زبر یکی کمر راست کنیم بعد گیم بعدی رو بازی کن. هنوز که هنوزه بمی ها کاملن سر و سامون نگرفتن. هنوز آذربایجانی ها تو چادر زندگی می کنن. هنوز جنازه بوشهریا زیر خاکه.
خدایا به ما بلوچا چی دادی که می گیری؟ چاه های نفتت جای دیگه اس. جنگلای سرسبزت جاهای دیگه اس. معدنای الماست جاهای دیگه اس. زلزله ات مال ماس؟ خودمون کم فلاکت و فقر و بدبختی و گرسنگی داریم؟ اینه معرفتت؟ خدایی تو شکر. بی آبی بسّمون نبود؟ مریضی و بی کاری و بی سوادی و شکم خالی کافی نیست؟ راه میریم و ادای زنده ها رو درمیاریم. اینم نتونستی ببینی؟ همینم می کنی زیر خاک؟ صورت مسئله پاک می کنی؟ تا کی؟

مختصر عرض کنم:


روز شنبه ( 92/1/24) مرا برای پاره ای توضیحات به اوین احضار کردند. رفتیم که توضیحات را پاره کنیم و برگردیم که نگهمان داشتند. جایتان خالی تا امشب (92/1/26) در بازداشت بودیم و بالاخره با وثیقه صد میلون سند جدید آمدیم خانه. از شما چه پنهان دل نازکمان برای بر و بچز بند 350 تنگ شده بود که دیدار تازه شد.
منتظر اشعار جدید باشید.
محمد رضا عالی پیام، شاعر منتقد حکومت، پس از دو روز بازداشت آزاد شد. – سپیده دم
sepidedam.com
ساعاتی پیش محمدرضا عالی پیام شاعر منتقد و حامی جنبش سبز که از روز شنبه در پی احضار به دادسرای شهید مقدس اوین بازداشت

با تاخیر…. :/

حدود دوهفته بود که دسترسی به نت نداشتم و از همین رو نتوانستم به موقع همدردیم را با هموطنان زلزله زده اعلام کنم. هر چند به قول الهه ملک محمدی «ما به ایران پر از فاجعه عادت داریم». دیروز آذربایجان غیور، امروز جنوبی های صبور، تا فردا نوبت کجا باشد.

حدود دوهفته بود که دسترسی به نت نداشتم و از همین رو نتوانستم به موقع همدردیم را با هموطنان زلزله زده اعلام کنم. هر چند به قول الهه ملک محمدی «ما به ایران پر از فاجعه عادت داریم».
دیروز آذربایجان غیور، امروز جنوبی های صبور، تا فردا نوبت کجا باشد.