باز این چه آتش است که در جان بچه هاست؟

 

424885_254881801308028_1376765395_n

باز چند کودک در آتش بخاری مدرسه شین آباد سوختند … باز ما در لبنان سد ساختیم … قبلن نیز چند بچه در مدرسه ای در روستای

درودزن سوختند … ما داشتیم در عراق سد می ساختیم … قبل تر از آن هم عده ای در مدرسه ای در سیستان بلوچستان سوختند … ما داشتیم در ونزوئلا کارخانه می ساختیم. باز چند وقت دیگر در جایی دیگر از سرزمینمان بچه ها خواهند سوخت و ما در گوشه ای دیگر از جهان برای مستضعفین خانه و جاده و مدرسه و سد و کارخانه و کوفت و زهرمار می سازیم …